LIÊN HỆ

Mọi thông tin đóng góp ý kiến hoặc liên hệ quảng cáo trên nguoicongchung.com. Xin vui lòng liên hệ thông tin bên dưới:

Thông tin liên hệ Quảng Cáo:

Email: info@nguoicongchung.com

nguoicongchung.com sở hữu và duy trì mọi quyền lợi sở hữu trí tuệ đối với Dịch vụ của mình nhưng chúng tôi không tuyên bố là mình có quyền sở hữu trí tuệ đối với các bài báo tại các website được kết nối. Các quyền sở hữu trí tuệ này thuộc về các website được kết nối.

nguoicongchung.com cũng không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung của những website được kết nối. Bạn là người chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng, khai thác, cung cấp thông tin cá nhân, v.v... cho các website này.