“Hôm nào café nhé” đang trở thành chủ đề cho cơ bão ảnh chế

Hậu Trường

Từ thơ, văn và bây giờ là cả một loạt ảnh chế được lấy cảm hứng từ câu hẹn hò muôn thủa “hôm nào café nhé”.

“Hôm nào café nhé” được dùng như một cách “đặt hàng” cho một cuộc hẹn chưa xác định ngày tháng. Đáng lẽ nó sẽ rất phù hợp cho cả người hẹn và người được hẹn trong những tình huống khẩn cấp, nếu như câu nói này không được dùng nhằm mục đích “lảng tránh”.

Trong thời buổi sống nhanh, sống ảo hiện nay, việc có được một cuộc hẹn không phải là chuyện dễ. Chính vì thế, “hôm nào café nhé” trở thành một câu nói để chống chế. Cả người nói lẫn người nghe đều tự ngầm hiểu với nhau rằng “hôm nào” chính là “không hôm nào cả. Hàng loạt tình huống được  người dùng  mạng kể ra chứng minh cho việc này. Chính vì thế “hôm nào café nhé” thực sự trở thành một trong những lời hẹn “đáng lên án nhất năm”.

Chí là một câu hẹn cửa miệng đơn giản, thế nhưng qua óc nhìn hài hước của cư dân mạng thì “hôm nào café nhé” đã được tặng cho cả một đóng ảnh chế, góp phần vào trào lưu “hôm nào” đang ngày càng mãnh liệt.

Đã sắp hết năm 2018 rồi, có cái hẹn “hôm nào café nhé” của bạn trở thành hiện thực chưa?

CL